The University of Texas at Austin; College of Liberal Arts
Hans C. Boas, Director :: PCL 5.556, 1 University Station S5490 :: Austin, TX 78712 :: 512-471-4566
LRC Links: Home | About | Books Online | EIEOL | IE Doc. Center | IE Lexicon | IE Maps | IE Texts | Pub. Indices | SiteMap

Indo-European Lexicon

Albanian Reflex Index

Below we list 157 unique Albanian reflex spellings (words and affixes) in an alphabetic order suitable for the language family. Every spelling is linked to one or more pages, each showing a Proto-Indo-European etymon from which the reflex is derived along with other reflexes (in Albanian or other languages) derived from the same PIE etymon. A multi-morpheme reflex may, like English werewolf, be derived from multiple PIE etyma; or a single spelling may, like English bear or lie, represent multiple reflexes derived from different PIE etyma.

Note: this page is for systems/browsers lacking Unicode® support, or having less than full Unicode 2.0 font support. Versions of this page rendered in alternate character sets are available via links (see Unicode 3 and Unicode 2) in the left margin.
ReflexEtyma
aeroport1. uer-
aiso(s)
ájër3. an(u)-
ajoso(s)
ambëlëom-
armë1. ar-
atdheatos
ballë1. bhel-
bashkë2. bhedh-
be1. bheidh-
be1. bheidh-
bie1. bher-
bind2. bhedh-
bir1. bher-
bredhbherug-
brimë3. bher-
bujbheu-
bungëbhagó-s
burrë1. bher-
çojkei-
daldhal-
danëdenk-
darëdenk-
deh4. dheu-
deledhe(i)-
demokracida
demokratikda
derëdhuer-
deshageus-
dêj4. dheu-
diell1. dei-
ditë1. dei-
djathëdhe(i)-
djathtë1. dek-
djegdheguh-
dorë4. gher-, gherdh-
drapër4. der-
dredhdheregh-
dritëderk-
druderu-
dyduo(u)
dyllë1. gheu-
dytëduo(u)
dheghðem-
dhelpër1. ghel-
dhend3. dhen-
dhëmbgembh-
dhjetëdekm
ekonomi1. nem-
ekonomik1. nem-
épërmepi
fat2. bha-
fitore2. ueik-
ftohtep-
gardhgherdh-
garthgherdh-
gdhin1. dei-
gërshas4. guer(u)-
gjalpëselp-
gjanj2. guhen(-u)-
gjarpërserp-
gjashtësueks
gjashtëtsueks
gjenghend-
gjëndemghend-
gjindemghend-
gjith2. sem-
gjithmonë2. sem-
hálë1. (s)kel-
huajghosti-s
im1. me-
james-
jerm3. er-
juaj1. iu-
ju1. iu-
kamkap-
karakter2. gher-
katërkuetuer-
katërtkuetuer-
kethkago-
kuo-
kjoso(s)
klimëklei-
kohë1. kuei(-t)-
komunë2. mei-
kontratëtragh-
krande3. gher-
kulturor1. kuel-
kurkuo-
kyso(s)
lapsleubh-
lavde3. leu-
lethleizd-
lith4. leig-
marrmu-r
mbiambhi
meritoj(s)mer-
mirë7. mei-
misionsmeit-
mishmemso-
mjelmelg-
mos1. me-
mua1. me-
mue1. me-
mund3. men-
mur1. mei-
na3. ne-
natëneku-(t-)
ndënj1. ten-
ndukdeuk-
ne3. ne-
nëndëe-neuen
nëntëe-neuen
njeri1. ner(-t)-
njoh2. gen-
o2. o
paapo-
para2a. per-
parë2a. per-
pesëpenkue
pestëpenkue
për2a. per-
pidhpizda-
pi2. po(i)-
plot1. pel-
politik1. pel-
prápëapo-
respektimspek-
sikuo-
simbol2. guel-
sjell1. kuel-
social1. seku-
suksessed-
shëtatëseptm
shí1. seu-
shtatëseptm
shtetërorsta-
shtetsta-
shtonsta-
shtrij5. ster-
shtyj1. (s)teu-
tani1. to-
tejetu
tetëokto(u)
tetëtokto(u)
1. to-, tu
titu
tretrei-
tretëtrei-
tytu
thekë2. kak-
ujë9. au(e)-
ujkulkuos
vituet-
ziguou-

See also: Gheg