The University of Texas at Austin; College of Liberal Arts
Hans C. Boas, Director :: PCL 5.556, 1 University Station S5490 :: Austin, TX 78712 :: 512-471-4566
LRC Links: Home | About | Books Online | EIEOL | IE Doc. Center | IE Lexicon | IE Maps | IE Texts | Pub. Indices | SiteMap

Indo-European Lexicon

Latvian Reflex Index

Below we list 388 unique Latvian reflex spellings (words and affixes) in an alphabetic order suitable for the language family. Every spelling is linked to one or more pages, each showing a Proto-Indo-European etymon from which the reflex is derived along with other reflexes (in Latvian or other languages) derived from the same PIE etymon. A multi-morpheme reflex may, like English werewolf, be derived from multiple PIE etyma; or a single spelling may, like English bear or lie, represent multiple reflexes derived from different PIE etyma.

Note: this page is for systems/browsers with Unicode® support, but fonts for only the Unicode 2.0 character set (including combining diacritics). Versions of this page rendered in alternate character sets are available via links (see Unicode 3 and ISO-8859-1) in the left margin.
ReflexEtyma
abiambhi
ābolsā̆bel-
acsok-
acupedius2. pē̆d-
aizbēgtbheg-
aizbēgubheg-
aizbraucubhreu-k̑-
aizbrauktbhreu-k̑-
aizvieng̑hō
aknai̯ē̆k-r̥(t-)
akrims2. ak̑-
allusalu-
apepi
apjozti̯ō[u]s-
apjozui̯ō[u]s-
apjožui̯ō[u]s-
apkampjukap-
apkamptkap-
apkampukap-
apmierināju7. mēi-
apmierināt7. mēi-
apmierinu7. mēi-
apsaapsā
apsedzu2. seg-
apsegt2. seg-
apvārdoju6. u̯er-
apvārdot6. u̯er-
ar4. ar
arvien3. e-
asaradak̑ru-
asinsē̆s-r̥(g)
astôtaisok̑tō(u)
astuôniok̑tō(u)
atlokslenk-
atstājustā-
atstātstā-
atšļūcu(s)leug-
atšļūkt(s)leug-
àu1. au-
1. au-
aúgstsau̯eg-
augstsau̯eg-
aûgtau̯eg-
àunsóu̯i-s
austau̯es-
austrumsau̯es-
ba2. bhē̆
balināju1. bhel-
balināt1. bhel-
balinu1. bhel-
balti1. bhel-
balts1. bhel-
bàrdabhardhā
baũslisbheudh-
bebris5. bher-
bērns1. bher-
bẽrt1. bher-
bet1. b(h)e
biezabheng̑h-
bìezsbheng̑h-
bijubheu-
bitebhei-
blenstbhlendh-
bràlisbhrā́ter-
brèktbhereg-
būtbheu-
caur6. skēu(-t)-
celis1. kel-
cętur̃taisketu̯er-
četriketu̯er-
dangadhem-
dãrvaderu-
debess2. enebh-
dêjudhē(i)-
dēju2. dhē-
dẽledhē(i)-
dēlsdhē(i)-
desmitaisdek̑m̥
desmitsdek̑m̥
dêtdhē(i)-
dèt2. dhē-
devinie-neu̯en
devîtaise-neu̯en
dęgudhegh-
dìena1. dei-
dievins1. dei-
dievs1. dei-
diezêtdheig̑h-
dīledhē(i)-
dilstu3. del-
dilt3. del-
dilu3. del-
dividu̯ō(u)
dũmals4. dheu-
dùre1. der-
dûris1. der-
durisdhu̯ē̆r-
dur̃ns4. der-
dur̃t1. der-
dũru1. der-
duŕu1. der-
dùrvisdhu̯ē̆r-
dūlāgs4. dheu-
dūms4. dheu-
dvìnisdu̯ō(u)
dzièstugei̯ə-
dzimstugā-
dzìmtgā-
dzimugā-
dzirdēju4. ger(ə)-
dzirdēt4. ger(ə)-
dzirdu4. ger(ə)-
dzir̃navas2. ger-
dzît3. gei̯-
dzìt2. ghen(-ə)-
ēna4. ā̆i-
ẽrcisarqu-
eseg̑-
ēskāt1. ais-
esmubheu-
êsted-
gadsghedh-
gaîlêtghoilo-s
gailsghoilo-s
galotne1. gel-
gandrīz1. ghen-
gar̃ds1. g̑her-
garšgher-
glaudâtghleu-
gotiņagou-
grâbt1. ghrebh-
graûds2. ghrēu-
greblis2. ghrebh-
grebt2. ghrebh-
gremst2. ghrem-
gribējughreib-
gribētghreib-
gribughreib-
gùmstugem-
gùodâtghedh-
gùodsghedh-
gùovsgou-
gùrste1. ger-
gũtgou̯ə-
gūnugou̯ə-
iekš1. en
īlęnsēlā
ilgi5. del-
izklausīju1. k̑leu-
izklausīt1. k̑leu-
izklausu1. k̑leu-
izmaucu2. meug-
izmaukt2. meug-
izsabijājosbhōi-
izsabijātiesbhōi-
ja3. e-
jàu3. e-
jaudāju4. i̯eu-
jaudāt4. i̯eu-
jauna3. i̯eu-
jaûns3. i̯eu-
ka2. kai
2. kai
kādako-
kaîls1. kai-
kaltēju3. (s)kel-
kaltēt3. (s)kel-
kal’uôt6. kel-
kārts4. (s)ker-
kasko-
kāsẽjukās-
kãsêtkās-
kãsuliskās-
katrsko-
kaũlskau-l-
kavēt1. keu-
klàusît1. k̑leu-
kodīju2. ken-
kodīt2. ken-
kodu2. ken-
koklekan-
krantskert-
krastskert-
krekls1. krek-
kruvesis1. kreu-
kurko-
labslabh-
laiduleid-
laiks2. leik-
laistleid-
laišanāsleid-
laižuleid-
lasislak̑-
lēni3. lē(i)-
līdzīgs2. lē̆ig-
līdzināju2. lē̆ig-
līdzināt2. lē̆ig-
līdzinu2. lē̆ig-
liels2. lei-
liktleik-
ļaudis1. leudh-
mākonītis1. mā̆k-
mani1. me-
mans1. me-
mēnesismēnōt
mesties3. mē-
metos3. mē-
miesamēmso-
mīlēju7. mēi-
mīlēt7. mēi-
mīlu7. mēi-
muldēju2. mel-
muldēt2. mel-
muldu2. mel-
naba1. enebh-
nācuenek̑-
nāktenek̑-
naktsnek-(t-)
nākuenek̑-
nãsisnas-
ne1.
neviena1.
no4. an-
nogrimtgrem-
nogrimugrem-
nolaidosleid-
nolaistiesleid-
nolaižosleid-
nozudu2. g̑heu-
nozust2. g̑heu-
nozūdu2. g̑heu-
nùo4. an-
nuôgsnog-
núoma1. nem-
ōtrs2. an-
pa-bàlstsbhelg̑h-
padarītderə-
padaruderə-
padaŗijuderə-
padevosdō-
padodosdō-
padotiesdō-
pakula3. kel-
palaiduleid-
palaistleid-
palaižuleid-
paliekuleik-, lenk-
paliktleik-, lenk-
palikuleik-, lenk-
pamazāmapo-
pamirkšķināju2. mer-
pamirkšķināt2. mer-
pamirkšķinu2. mer-
patpoti-s
patikt2. tek-
patīku2. tek-
patiku2. tek-
patspoti-s
pel̃t(s)pel-
piedurkneepi
piedzimstugā-
piedzimtgā-
piedzimugā-
pìektaispenke
pielūdzu1. leugh-
pielūgt1. leugh-
pils1. pel-
pirstperd-
priêksprāi-
ratsret(h)-
redzēju2. reg-
redzēt2. reg-
redzu2. reg-
rīdā1. ar-
rīdams1. ar-
roka3f. u̯er-
ruôzîtiês1. reg̑-
rûsareudh-
saaicinājuaik-
saaicinātaik-
saaicinuaik-
saime1. k̑ei-
sakas2. k̑ā̆k-
sakne2. k̑ā̆k-
sākt(s)kek-
sāku(s)kek-
sāls1. sal-
sapnis1. su̯ep-
saprastpret-
sapratupret-
saprotupret-
sarkanais3. ser-
saulesā́u̯el-
savase-
savsse-
sejask̑āi-
septîtaisseptm̥
ser̃dek̑ered-
sešisu̯ek̑s
sęstaissu̯ek̑s
siksna1. k̑ik-
sìmtsdek̑m̥
sir̃dsk̑ered-
sirnas1. k̑er-
sītsk̑ent-
skabît2. (s)kē̆p-
skanīgakan-
skatījosskēt-
skatītiesskēt-
skatosskēt-
skatsskēt-
smējos1. (s)mei-
smejos1. (s)mei-
smieties1. (s)mei-
snaujissnēu-
snìegssneigh-
spẽt3. sp(h)ē(i)-
spietošana3. sp(h)ē(i)-
spina1. (s)p(h)ē̆i-
spraûst2. (s)p(h)er-
sprûst2. (s)p(h)er-
stabiņšsteb(h)-
stālistā-
stal̃lis3. stel-
stāmenstā-
starp3. ter-
stāvējustā-
stāvētstā-
stāvistā-
stâvsstā-
stāvsstā-
stāvustā-
stę̄ga2. (s)teg-
stęga2. (s)teg-
stę̄gs2. (s)teg-
stikls(s)teig-
striêgt1. streig-
strigt1. streig-
sũdzêtu̯ā̆gh-
svadzêtu̯ā̆gh-
svars1. u̯er-
šaũtsk̑ē̆u-
škelt1. (s)kel-
1. to-
tas1. to-
tàutatēu-
tinu1. ten-
trešaĩstrei-
trîstrei-
tumsatem(ə)-
turētājs2. tu̯er-
tvaikonistēu-
uôdsed-
upe2. ā̆p-
uzū̆d-
uzacsok-
uzlaiduleid-
uzlaistleid-
uzlaižuleid-
ūdens9. au̯(e)-
valdījuu̯al-
valdītu̯al-
valdnieksu̯al-
valduu̯al-
vanskare1. eu-
vārds6. u̯er-
vasksu̯okso-
vectēvstata-
vẽjš10. au̯(e)-
vēl7. u̯el-
vērst3e. u̯er-
vienlīdzīgi3. e-
viênsoi-no-
vieta3. u̯ei-
vìlksu̯l̥kos
viņšoi-no-
virtgher-
visi1. u̯ī̆-
viss1. u̯ī̆-
zemg̑hðem-
zemeg̑hðem-
zinât2. g̑en-
znuõts1. g̑en-
zùobsg̑embh-
zuôds2. g̑enu-
zùossg̑han-s-
zuvsg̑hðū-
zvaigzneg̑hu̯oig-