The University of Texas at Austin; College of Liberal Arts
Hans C. Boas, Director :: PCL 5.556, 1 University Station S5490 :: Austin, TX 78712 :: 512-471-4566
LRC Links: Home | About | Books Online | EIEOL | IE Doc. Center | IE Lexicon | IE Maps | IE Texts | Pub. Indices | SiteMap

Indo-European Lexicon

Albanian Reflex Index

Below we list 157 unique Albanian reflex spellings (words and affixes) in an alphabetic order suitable for the language family. Every spelling is linked to one or more pages, each showing a Proto-Indo-European etymon from which the reflex is derived along with other reflexes (in Albanian or other languages) derived from the same PIE etymon. A multi-morpheme reflex may, like English werewolf, be derived from multiple PIE etyma; or a single spelling may, like English bear or lie, represent multiple reflexes derived from different PIE etyma.

Note: this page is for systems/browsers with Unicode® support and fonts spanning the Unicode 3 character set relevant to Indo-European languages. Versions of this page rendered in alternate character sets are available via links (see Unicode 2 and ISO-8859-1) in the left margin.
ReflexEtyma
aeroport1. u̯er-
aiso(s)
ájër3. an(ə)-
ajoso(s)
ambëlëom-
armë1. ar-
atdheā̆tos
ballë1. bhel-
bashkë2. bhedh-
be1. bheidh-
1. bheidh-
bie1. bher-
bind2. bhedh-
bir1. bher-
bredhbherəg̑-
brimë3. bher-
bujbheu-
bungëbhāgó-s
burrë1. bher-
çojkēi-
daldhā̆l-
danëdenk̑-
darëdenk̑-
deh4. dheu-
deledhē(i)-
demokraci
demokratik
derëdhu̯ē̆r-
deshag̑eus-
dêj4. dheu-
diell1. dei-
ditë1. dei-
djathëdhē(i)-
djathtë1. dek̑-
djegdhegh-
dorë4. g̑her-, g̑herdh-
drapër4. der-
dredhdhereg̑h-
dritëderk̑-
druderu-
dydu̯ō(u)
dyllë1. g̑heu-
dytëdu̯ō(u)
dheg̑hðem-
dhelpër1. g̑hel-
dhend3. dhen-
dhëmbg̑embh-
dhjetëdek̑m̥
ekonomi1. nem-
ekonomik1. nem-
épërmepi
fat2. bhā-
fitore2. u̯eik-
ftohtep-
gardhg̑herdh-
garthg̑herdh-
gdhin1. dei-
gërshas4. ger(ə)-
gjalpëselp-
gjanj2. ghen(-ə)-
gjarpërserp-
gjashtësu̯ek̑s
gjashtëtsu̯ek̑s
gjenghend-
gjëndemghend-
gjindemghend-
gjith2. sem-
gjithmonë2. sem-
hálë1. (s)kel-
huajghosti-s
im1. me-
james-
jerm3. er-
juaj1. i̯u-
ju1. i̯u-
kamkap-
karakter2. g̑her-
katërketu̯er-
katërtketu̯er-
kethkag̑o-
ko-
kjoso(s)
klimëk̑lei-
kohë1. kei(-t)-
komunë2. mei-
kontratëtrāgh-
krande3. gher-
kulturor1. kel-
kurko-
kyso(s)
lapsleubh-
lavde3. lēu-
lethleizd-
lith4. leig-
marrmə-r
mbiambhi
meritoj(s)mer-
mirë7. mēi-
misionsmeit-
mishmēmso-
mjelmē̆lg̑-
mos1. mē-
mua1. me-
mue1. me-
mund3. men-
mur1. mei-
na3. ne-
natënek-(t-)
ndënj1. ten-
ndukdeuk-
ne3. ne-
nëndëe-neu̯en
nëntëe-neu̯en
njeri1. ner(-t)-
njoh2. g̑en-
o2. ō
paapo-
para2a. per-
parë2a. per-
pesëpenke
pestëpenke
për2a. per-
pidhpīzdā-
pi2. pō(i)-
plot1. pel-
politik1. pel-
prápëapo-
respektimspek̑-
siko-
simbol2. gel-
sjell1. kel-
social1. sek-
suksessed-
shëtatëseptm̥
shí1. seu-
shtatëseptm̥
shtetërorstā-
shtetstā-
shtonstā-
shtrij5. ster-
shtyj1. (s)teu-
tani1. to-
tejetū̆
tetëok̑tō(u)
tetëtok̑tō(u)
1. to-, tū̆
titū̆
tretrei-
tretëtrei-
tytū̆
thekë2. k̑ā̆k-
ujë9. au̯(e)-
ujku̯l̥kos
vitu̯et-
zigōu-

See also: Gheg