The University of Texas at Austin; College of Liberal Arts
Hans C. Boas, Director :: PCL 5.556, 1 University Station S5490 :: Austin, TX 78712 :: 512-471-4566
LRC Links: Home | About | Books Online | EIEOL | IE Doc. Center | IE Lexicon | IE Maps | IE Texts | Pub. Indices | SiteMap

Early Indo-European Texts

Old Church Slavonic

Todd B. Krause and Jonathan Slocum

This page contains a text in Old Church Slavonic with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Old Church Slavonic Online in EIEOL), and general information about the Old Church Slavonic language and its speakers' culture.

from the Suffering of the 40 Martyrs

po trexŭ že dĭnexŭ javišę sę episkupu grada togo imenemĭ petru jako sǫtŭ sŭxran'eny kosti našę semĭ městě | pridi ubo vĭ nošti i iznesi ny izdrěky | i poimŭ episkopŭ kliriky i mǫžę věrĭny i prišedŭ sta na brězě rěky | i se prosvĭtěšę sę kosti svętyixŭ vĭ vodě aky i světilĭnici | i ašte kde ostavĭena byvaaše kostĭ světomŭ javĭjaše sę | i tako sŭbŭravŭše kosti svętyixŭ mǫčenikŭ položišę ę vŭ rakaxŭ | i sice postradavŭše věnĭčani byšę | i sijajǫtŭ jako i zvězdy vĭ vĭsemĭ mirě bogu věrovavŭše xrista ispovědavĭše svętaago duxa ne otŭvrĭgŭše sę proslavĭjeni byvŭše o xristě | pamętĭ vĭ žitii semĭ ostavišę na sŭpasenije vĭsjemŭ věrujǫštiimŭ vŭ otĭcŭ i synŭ i svętyi duxŭ | ęti že byšę svętii mǫčenici na mǫčenije o xristě prěžde četyrĭ kalandŭ marta cir'čĭ vŭ kdz feüroara | prědašę že svoę dušę gospodevi prěžde dz dĭnĭ marta pri lik'inii samovladastĭci | nam že cěsarĭstvujǫštu gospodu našemu i bogu i sŭpasu vladycě našemu iisusu xristu jemuže jestŭ slava i drŭžava i čestĭ nyn'ě i prisno i vĭ věky věkomĭ aminŭ |

Translation

And after three days they revealed themselves to the bishop of that city, Peter by name, that 'our bones are protected in this place. Come, therefore, during the night and carry us out of the river.' (5) And the bishop took the clerics and men of faith and came to stand on the bank of the river. And lo the bones of the saints shone forth in the water like lanterns. And wherever a bone was left, it would shine forth with light. (10) And in this way having collected the bones of the holy martyrs, they commended them to coffins, and so those who suffered were crowned and shine as stars over the whole world, having had faith in God and having confessed Christ. (15) Nor did they reject the Holy Spirit; glorified in Christ, they cast off the memory of this world for salvation for all those believing in the Father, Son, and Holy Spirit. The saints were held martyrs in martyrdom of Christ (20) four days before the Kalends of March, that is, on the 26th of February. They commended their souls to the Lord seven days before the Ides of March, during the time of the ruler Licinius; having power over us, however, our Lord and God and Savior, our ruler Jesus Christ, (25) whose is the glory and power and honor, now and always, for ever and ever. Amen.