Vietnamese Translation


About UsFAQsThe Survey (RCCH/LCCH)The Survey (LCCC)Helpful LinksContact UsSpanishVietnamese

Giới thiệu

Tổng Quan
The Texas Child Care Market Rate Survey là một dự án được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên Cứu về Trẻ Em và Gia Đình ở đại học University of Texas tại Austin theo hợp đồng với Hội Lao Động tại Texas. Mục tiêu là để thu thập và báo cáo về số tiền mà công chúng trả cho việc giữ trẻ trong những khu vực phát triển lực lượng lao động cửa tiểu bang Texas, (Texas có tổng cộng 28 khu vực). Hội Lao Động tại Texas sẽ sử dụng thông tin từ các cuộc phỏng vấn để đánh giá các chi phí cửa việc giữ trẻ trong những khu vực phát triển lực lượng lao động cửa tiểu bang Texas

Trung Tâm Nghiên Cứu về Trẻ Em và Gia Đình

Trung Tâm Nghiên Cứu về Trẻ Em và Gia Đình nằm trong Trýờng Công Tác Xã Hội tại đại học University of Texas tại Austin. Trung Tâm Nghiên Cứu về Trẻ Em và Gia Đình tiến hành nghiên cứu ðể hướng dẫn chính sách và pháp luật liên quan ðến trẻ em và gia ðình. Mỗi năm, các nhà nghiên cứu cửa Trung Tâm Nghiên Cứu về Trẻ Em và Gia Đình phỏng vấn hõn 3,000 nhà giữ trẻ trong tiểu bang Texas để giúp hoàn thành dự án Texas Child Care Market Rate Survey. Ðể biết thêm về Trung Tâm Nghiên Cứu về Trẻ Em và Gia Đình, hãy vào trang web của chúng tôi tại: http://www.utexas.edu/research/cswr/cfri

Cuộc Phỏng Vấn

Dưới đây là tổng quan về các loại câu hỏi chúng tôi sẽ hỏi trong buổi phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn sẽ mất khoảng 10-15 phút.

 1. Giờ Hoạt Động và Lịch Trình Ngày L
  1. Từ Thứ Hai cho đến Thứ Sáo, cô/ bác mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?
  2. Cuối tuần cô/ bác có mở cửa không? Từ mấy giờ đến mấy giờ?
  3. Cô/ bác có thường giữ những đứa trẻ mà không có trong danh sách của cô/ bác không?
  4. Bác có lấy ngày nghỉ cho những ngày lễ không? Ngày nghỉ riêng?
 2. Ghi Danh và Giá Trả
  1. Bây giờ, tổng cộng, cô/ bác đang giữ mấy đứa?
  2. Trong mấy đứa này, cô/ bác có giữ những cặp anh chị em không?
  3. Mỗi đứa bao nhiêu tuổi?
  4. Mỗi đứa đến lúc mấy giờ mỗi ngày? Về lúc mấy giờ?
  5. Bác thâu bao nhiêu tiền cho mỗi đứa?
  6. Cô/ bác có nhận tiền CCMS không?
   1. i.      Nếu có: CCMS trả cô/ bác mấy đồng một giờ cho mỗi đứa? Còn Ba Mẹ trả bao nhiêu?
 3. Lệ P
  1. Cô/ bác có thâu tiền đăng ký không?
  2. Ngoài số tiền cô/ bác thâu cho mỗi đứa, cô/ bác có chạc tiền nào khác không?
  3. Cô/ bác có thường sử dụng chiếc xe để đưa /đón những đứa trẻ không?
  4. Cô/ bác có giữ một danh sách chờ đợi không?
 4. Thông Tin Hành Chính
  1. Việc giữ trẻ cửa cô/bác có phải là việc phi lợi nhuận không? (Có làm việc để tìm kiếm lời không?)
  2. Việc giữ trẻ cửa cô/bác có liên kết với một nhà thờ hoặc chùa không?
 5. Những Chương Trình Quốc Gia
  1. Cô/ bác có phải là thành viên cửa chương trình Texas Rising Star hoặc NAEYC/NAFCC không?
 6. Phần Cuối
  1. Ở nhà cô/ bác có internet không?
  2. Cô/ bác có giữ trẻ hàng năm không?

Liên H

Để biết thêm thông tin về cuộc phỏng vấn này, xin vui lòng liên hệ với Dr. Monica Faulkner hoặc Dr. Dnika Travis.

Monica Faulkner, Ph.D., LMSW
Quản Lý Dự Án và Nhà Nghiên Cứu Phụ

Email: MFaulkner@mail.utexas.edu
Điện thoại: (512) 471-7191
Fax: (512) 471-9600

Dnika Travis, Ph.D.
Nhà Nghiên Cứu Chính

Email: dtravis@mail.utexas.edu
Điện thoại: (512) 471-2081